Tranh đồng chữ phúc

Showing all 1 result

  • Liên hệ

    Mã sp: 7-CP-KGCN

    Tranh đồng chữ phúc

    Chữ phúc biểu trưng cho “điều tốt lành” hoặc “việc may mắn” . Do đó, nhiều kết hợp từ có yếu tố phúc nhằm chỉ sự vui vẻ, no ấm, an lành: phúc đức, phúc ấm, phúc tinh, phúc hạnh, hạnh phúc, hồng phúc, diễm phúc…
    Mua hàng